28. Juni 2023

CARE u akciji: Melita Šunjić, bivša glasnogovornica UNHCR-a

Abspielen0:00-0:0026 Min.

Ovog puta Andrea Barschdorf-Hager razgovara sa Melitom Šunjić, bivšom glasnogovornicom Visokog komesarijata Ujedinjenih naroda za izbeglice (UNHCR). lična iskustva bega, gde većina ljudi beži, zašto je migracija neophodna, a integracija teška, i potrebu za solidarnom, na činjenicama zasnovanom i istovremeno efikasnom izbegličkom politikom u Evropi. Podcast CARE in Action sponzorira CCREAL.